Klinikos apskaitos programa VET 2006

VET-2006 kompiuterinė programa (laikmena) buvo sukurta ir pradėta naudoti Jakovo veterinarijos centre 2003 metais. Programa buvo kuriama siekiant pagerinti veterinarijos apskaitos kokybę, automatizuoti veterinarijos ataskaitų bei kitos reikalingos dokumentacijos sudarymą pagal VMVT nustatytą tvarką. Paskutinės programos versijos generuojami veterinarijos dokumentai bei ataskaitos pilnai atitinka VMVT (2005 metų gruodžio 29 d. VMVT direktoriaus įsakymas Nr. B1-735) nustatytus reikalavimus.

Programos funkcijos

 • paciento ligos istorijų, atliktų profilaktinių priemonių apskaita;
 • veterinarijos vaistų panaudojimo apskaita;
 • nustatytų diagnozių ir atliktų procedūrų statistikos apskaita;
 • nustatytų formų ataskaitų generavimas;
 • gydomų gyvūnų registracijos žurnalas;
 • sutikimų nugaišinti gyvūną registracijos žurnalas;
 • veterinarijos vaistų ir biocidų nurašymo aktas;
 • ketvirčio ataskaita (B1-600);
 • kitos ataskaitos bei statistinės lentelės;
 • automatiškai generuoja įrašus iš ligos istorijos, sutikimus gyvūno nugaišinimui, kitus veterinarijos dokumentus.

Šiuo metu jau yra sukurtas ir naudojamas papildomas programos blokas (VET.VAISTINE-2006), kuris užbaigia veterinarijos apskaitos automatizaciją, reikalingą smulkių gyvūnų gydykloms.

*Programa VET-2006 neturėjo „Veterinarijos vaistų (biocidų) apskaitos žurnalo“ funkcijos. Ši funkcija atsiranda įsigijus papildomą programos bloką.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į „Jakovo veterinarijos centro“ vadovą Jakovą Šengaut tel. (+370 5) 2132982, mob. tel. +370 676 03222.
 • Russian
 • English
 • Lithuanian