Kačių genetiniai tyrimai

Visų laboratorijos tyrimų (įskaitant ir genetinių), kuriuos siunčiame atlikti į užsienį, kaina susideda iš tyrimą atliekančios laboratorijos kainos (+ PVM) ir mūsų klinikos paslaugos kainos (tyrimo paėmimas, persiuntimas, apmokėjimas ir t. t.). UAB „Jakovo veterinarijos centro“ paslaugos kaina, kai siunčiami vieno gyvūno tyrimai yra 30 € (kaina nurodyta su PVM) + 6 € už kiekvieną papildomą gyvūną, kurio tyrimai siunčiami kartu. (pvz., dviejų gyvūnų tyrimų siuntimas kainuotų 36 €, trijų – 42 € ir t. t.).

Vokietijoje atliekami genetiniai tyrimai katėms (kaina eurais be PVM)

Genetics – Cat

Hereditary Diseases

8763 NEW! Acrodermatitis enteropathica (AE)…………………………………………….. 37.21

Turkish Van

8239 Alpha-Mannosidosis (AMD) ………………………………………………………………… 37.21

Persian

8609 Autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS)……………………………… 37.21

British Shorthair

8592 Congenital myasthenic syndrome (CMS) …………………………………………….. 37.21

Devon Rex, Sphynx

8604 Cystinuria (all breeds) ………………………………………………………………………….. 37.21

8729 Factor XI deficiency (Maine Coon)………………………………………………………….. 37.21

8041 Gangliosidosis (GM 1/GM 2) ………………………………………………………………… 37.21

8149 Gangliosidosis (GM2) (Burmese)……………………………………………………………. 37.21

8113 Glycogen storage disease type 4 (GSD4) …………………………………………….. 37.21

Norwegian Forest Cat

8465 Head defect (Burmese)………………………………………………………………………… 37.21

8080 Hypertrophic cardiomyopathy (HCM1) Mutation 1 Meurs (G -> C)…………………. 37.21

Maine Coon

8116 Hypertrophic cardiomyopathy (HCM3) ………………………………………………….. 37.21

Ragdoll

8695 Hypertrophic cardiomyopathy (HCM4) ………………………………………………….. 37.21

Sphynx

8453 Hypokalaemia…………………………………………………………………………………….. 37.21

Australian Mist, Burmese, Cornish Rex, Devon Rex, Singapura, Sphynx, Tonkinese

8318 Hypotrichosis and short life expectancy ……………………………………………. 37.21

Birman

8776 NEW! MDR1 gene variant.. (all breeds)………………………………………….. 37.21

8468 Mucopolysaccharidosis type VI (MPS6) ………………………………………………. 37.21

Balinese, Birman, Domestic Shorthair, Javanese, Oriental Shorthair,Peterbald, Seychellois,

Siamese, Thai, Tonkinese

8473 Mucopolysaccharidosis type VII (MPS7) (all breeds)…………………………… 37.21

8461 Myotonia congenita (all breeds)……………………………………………………………. 37.21

8349 Osteochondrodysplasia (OCD)……………………………………………………………. 37.21

Scottish Fold

8046 Polycystic kidney disease (PKD) …………………………………………………………… 37.21

Angora, Birman, British Short- and Longhair, Chartreux, Colourpoint,

Exotic Shorthair, Persian, Ragdoll, Russian Blue, Scottish Fold, Selkirk Rex

8395 Primary congenital glaucoma (PCG) …………………………………………………… 37.21

Siamese

8331 Progressive retinal atrophy (b-PRA)…………………………………………………….. 37.21

Bengal

8593 Progressive retinal atrophy (pd-PRA) …………………………………………………… 37.21

Angora, Birman, British Short- and Longhair, Chartreux, Colourpoint,

Exotic Shorthair, Persian, Ragdoll, Russian Blue, Scottish Fold, Selkirk Rex

8117 Progressive retinal atrophy (rdAc-PRA) ………………………………………………….. 37.21

Abyssinian, American Curl/Wirehair, Balinese, Bengal,

Colourpoint Shorthair, Cornish Rex, Javanese, Munchkin, Ocicat,

Oriental Shorthair, Peterbald, Seychellois, Siamese, Singapura, Somali,

Thai, Tonkinese

8469 Progressive retinal atrophy (rdy-PRA) ………………………………………………….. 37.21

Abyssinian, Ocicat, Somali

8047 Pyruvate kinase deficiency (PK) …………………………………………………………. 37.21

Abyssinian, Angora, Bengal, Domestic Shorthair, Egyptian Mau, La Perm,

Maine Coon, Norwegian Forest Cat, Ocicat, Savannah, Siberian, Singapura, Somali

8123 Spinal muscular atrophy (SMA)…………………………………………………………… 37.21

Maine Coon

Test Combinations Cat

8350 Combination hereditary diseases cat ………………………………………………… 57.14

HCM1, HCM3, GSD4, PK, PKD, rdAc-PRA, SMA, genetic blood group

8280 Combination coat colours cat …………………………………………………………… 57.14

agouti, burma, mink, chocolate, cinnamon, dilution, siam

Breed Specific Combinations

8717 Combination Bengal …………………………………………………………………………. 46.22

Progressive retinal atrophy (b-PRA),Progressive retinal atrophy (rdAc-PRA),

Pyruvate kinase deficiency (PK)

8281 Combination coat colours Bengal……………………………………………………… 57.14

charcoal, chocolate, cinnamon, dilution, snow

8716 Combination Birman…………………………………………………………………………. 46.22

Hypotrichosis and short life expectancy,Mucopolysaccharidosis type 6 (MPS6),

Polycystic kidney disease (PKD), Progressive retinal atrophy (pd-PRA)

8714 Combination British Short-/Longhair…………………………………………………. 46.22

Autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS),Polycystic kidney disease (PKD),

Progressive retinal atrophy (pd-PRA)

  • Russian
  • English
  • Lithuanian